KL_titel
KL_ontwerp
KL_ontwerp_tn KL_impressie_tn KL_ontwerp_detail KL_doorsnedes
KL_water_tn KL_analyse_tn KL_foto_tn KL_foto2_tn

PROJECTBESCHRIJVING

"De nieuwe visie voor de openbare ruimte van het Kennemer Lyceum is gevormd naar aanleiding van de groei van de school. De groei levert een grote toename aan de hoeveelheid fietsen op, tegelijkertijd zorgt de uitbreiding van de bebouwing voor minder oppervlakte verharding. Logistiek werd het fietsparkeren een probleem. Er zijn al verschillende varianten voor het parkeren bedacht, maar niet één bevredigend. Door met de oog van een landschapsarchitect naar het terrein te kijken, komen soms onverwachte mogelijkheden aan het lict. Zo valt op dat het terrein verdeeld wordt door enkele watergangen. Door de watergangen te verleggen, of bruggen te plaatsen, kan de grond die bij het Lyceum hoort, effectiever gebruikt worden en is er zelf meer ruimte.

Daarnaast buigt de visie zich over de inrichting van de buitenruimte. Landschappelijke elementen scheiden het schoolplein fysiek van het voetbalveld en leveren meteen een tribune op. Op het plein vormen zij aanleiding tot spel en zitten.

Projectgegevens

Titel: Kennemer Lyceum
Oppervlakte: 3,5 ha
Materialen: nvt
Beplanting:: nvt
Kosten: Visie: €5.000,-
In samenwerking met: 
vorig project volgend project


Tuinontwerp
Projecten
Ontwerpproces
Achtergrond
Ontwerpproces
Inspiratie
Nieuws
Adres
St. Anthoniestraat 17
2801 GS Gouda
Tel: 0619695720
E-mail: mcnvandenbrink@gmail.com