PK_titel
PK_concept
PK_concept_tn PK_inrichtingselementen_tn PK_stiltetuin_tn PK_community_tn
PK_fietsvoor_tn PK_fietsna_tn PK_aanleg_tn PK_aanleg2_tn

PROJECTBESCHRIJVING

"De tuin van de Pauluskerk is een meerdere jaren Community Project. De visie voor de tuin is Verbinden en Verdiepen.

De verbinding wordt gerealiseerd door letterlijk de ruimten rondom de kerk opnieuw met elkaar te verbinden dmv een pad. Hekken en poorten markeren duidelijk de begrenzing en de entree van de tuin. De gemeenteleden zorgen zelf voor de aanleg en het onderhoud van de tuin waardoor onderling een sterkere verbondenheid ontstaat. Tot slot wil de kerktuin in de toekomst ook te verbinding met de wijk leggen.

De verdieping ligt in het betrekken van de tuin bij het christelijke gedachtengoed. Zo worden in de tuin bijbelse planten gebruikt, verwijzen de stapstenen op het water bijvoorbeeld naar het verhaal van Jezus die op het water liepm en wordt de zorg voor de schepping door de mens letterlijk vormgegeven door de integratie van duurzaamheid in de tuin."

Projectgegevens

Titel: Pauluskerk
Oppervlakte: 20 are
Materialen o.a.: ntb
Beplanting o.a.: ntb
Kosten: fase 1: Community tuin, ophogen en hek/ haag plaatsen. €3.000,- 
In samenwerking met:  vrijwilligers
vorig project volgend project


Tuinontwerp
Projecten
Ontwerpproces
Achtergrond
Ontwerpproces
Inspiratie
Nieuws
Adres
St. Anthoniestraat 17
2801 GS Gouda
Tel: 0619695720
E-mail: mcnvandenbrink@gmail.com